De Grup Promotor 2017

Repassant les darreres entrades al bloc ens adonem que encara no hem fet cap esment a l’últim encàrrec de Grup Promotor/Santillana, tot i que és una feina acabada el segon semestre de l’any. Es tractà de la redacció, edició i maquetació dels quaderns per al professorat (projecte Saber Fer) Dia a dia a l’aula. Coneixement del Medi NaturalDia a dia a l’aula. Coneixement del Medi Social i Cultural, de 5è i 6è de primària. Ja l’any anterior havíem dut a terme la mateixa feina per als quaderns de 1r i 2n de primària.

L’elaboració dels continguts va consistir en la redacció de suggeriments didàctics per al professorat sobre cada pàgina del llibre de l’alumne, la proposta de noves activitats didàctiques, i l’anàlisi de les competències que es poden treballar amb cada proposta. També s’incloïa el solucionari de totes les activitats del llibre de l’alumne, així com diversos models de proves de control, activitats de millora i ampliació i recursos complementaris per a cada trimestre.

 

Difusión

Una de les novetats que ens va aportar l’entrada al 2017 va ser la possibilitat de treballar per a un client nou, l’editorial Difusión, especialitzada en llibres d’ensenyament del castellà com a llengua estrangera. La feina d’Esfera va consistir en l’edició i la maquetació de dos quaderns de la col·lecció Reporteros (per a l’ensenyament del castellà a alumnes de llengua francesa).

Grup Promotor al 2016

Encara no ha acabat l’any, però quan hi ha un moment per incorporar una entrada al blog, val la pena fer-ho; i per això aprofitem ara per fer balanç de la intensa, molt intensa, col·laboració d’enguany amb Grup Promotor/Santillana. En arrencar el 2016 Esfera va treballar en la traducció i edició de les publicacions en català dels llibres de Llatí i Cultura clàssica de 4t d’ESO, el llibre del professor de Cultura clàssica d’aquest mateix curs, i l’edició i adaptació a la versió catalana d’un quadernet breu titulat L’art en la Història Contemporània.

Ja en la segona part de l’any hem treballat en la traducció i edició de diversos quaderns que elabora l’editorial sota el títol de Competències segle XXI. En concret es van treballar els de Biologia i Geologia de 1r de Batxillerat, Biologia i Geologia de 1r d’ESO, Biologia i Geologia de 3r d’ESO, Geografia i Història de 1r d’ESO, Geografia i Història de 3r d’ESO, Història del Món Contemporani per a 1r d’ESO i un quadern d’arqueologia. I a tot això encara cal afegir-hi la traducció i adaptació del quadernet titulat L’essencial d’història, una guia ràpida per preparar la prova final de 2n de Batxillerat. Una feinada.

arquitectura

cultura-classica

historia

 

 

Grup Promotor

L’any 2015 vàrem iniciar un seguit de col·laboracions amb Grup Promotor, el segell a Catalunya de l’editorial Santillana, amb qui ja haviem treballat anys enrera directament en contacte amb la seu de Madrid. La primera feina que ens van encarregar fou la traducció, edició i adaptació a l’entorn educatiu i legislatiu català dels manuals de cicles formatius d’Empresa i Iniciativa Emprenadora (EiE) dels graus mitjà i superior, i tot seguit vàrem fer el mateix amb els llibres de grau mitjà i grau superior de Formació i orientació laboral (FOL); ambdós casos incloïen les respectives guies del professor.

sin-titulo-1sin-titulo-2

L’Espai de l’Èxit

Durant el primer semestre d’enguany vàrem estar treballant en un projecte anomenat L’Espai de l’Èxit que ha dut a terme l’empresa Educaweb per encàrrec del Consorci d’Educació de Barcelona. Es tracta d’una plataforma digital educativa concebuda com a eina de reforç escolar i que té com a referència el projecte canadenc Allo prof. En podeu conèixer més detalls a l’enllaç http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_transparencia/Govern_i_organitzacio/acords_CD_2016_04_29/7_Projecte_Portal_de_lExit.pdf

La nostra tasca ha consistit en aportar continguts de tres matèries: llengua castellana, llengua catalana i anglès, per als cursos de 3r i 4t d’ESO. Tot plegat, hem fet més de quatre-centes “càpsules de coneixement” formades per un breu cos teòric i tres activitats autocorrectives. Ha estat, doncs, una feina de notable volum que no haguéssim pogut dur a terme sense l’ajut dels companys de Contextuàlia.

Mc Graw-Hill 2015-2016

Gairebé dos anys sense donar notícia de la nostra col·laboració amb Mc Graw-Hill oferirien ara l’oportunitat d’explicar moltes coses. Però cal ser breus. En aquest període hem treballat en l’edició de diversos manuals de cicles formatius, tant en castellà com en català: Empresa y Administración, Recursos Humanos, etc. També hem editat llibres de text per diversos cursos de l’ESO: Biologia de 3r, Biologia i geologia de 4t… o el llibre de Filosofia de 1r de batxillerat. I fins i tot hem fet algunes aportacions de cartografia per als llibres de geologia.

En tot aquest temps, doncs, no hem parat de treballar per a Mc Graw-Hill, fins i tot després que haguessin prescindit de la seva seu a Catalunya. I ara ja estem iniciant noves feines per a la campanya de 2017.

sin-titulo-10

sin-titulo-11

Ciències socials per a Digital-Text

L’estiu de 2014 vàrem treballar en una tasca intensa i molt voluminosa per a la plataforma educativa Eleven, de Digital-Text. Enguany, l’editorial ha fet un esforç enorme de renovació d’aquesta plataforma i de tots els seus continguts. I han tornat a comptar amb nosaltres. En concret, hem treballat en l’edició de continguts de Llengua castellana de 1r i 3r d’ESO i, sobretot, en la realització (autories) i edició de continguts de Ciències Socials per als mateixos cursos. Ha estat una feina de gran volum, exigent, però que hem resolt amb èxit.

Una tasca intensa per a Digital-Text

A cavall entre els mesos de juliol i agost vàrem dur a terme el nostre primer encàrrec per a un nou client: Digital-Text.

Ja sabeu que un dels sectors en què més hem treballat en els darrers anys és el dels manuals d’educació, però encara no ens haviem introduit gaire en el món de les plataformes educatives digitals. Digital-text ens n’ha donat l’oportunitat. I l’estrena ha estat intensa: hem coordinat un equip de més de deu persones per validar i editar milers d’activitats i exercicis per a llibres de diverses matèries i cursos: Biologia i geologia (4t d’ESO), Ciències de la naturalesa (1r, 2n i 3r d’ESO), Ciències Socials (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO), Coneixement del medi (5è i 6è de primària), Anglès (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO), Física i química (4t d’ESO), Llengua castellana i literatura (5è i 6è de primària i 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO), Llengua catalana i literatura (5è i 6è de primària i 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO), Matemàtiques (5è i 6è de primària i 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) i Tecnologia (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO). Déu n’hi do. I en molts d’aquests llibres, a més, calia editar els continguts en dues o en tres llengües. Menys mal que tenim uns col·laboradors excel·lents i vàrem crear un molt bon equip que la Carmina va coordinar de manera impecable. Un estiu intens, tot plegat.

eleven

Final de campanya amb McGraw-Hill

De fet, vàrem acabar la feina al juliol, però ja sabeu com costa de trobar un moment per incorporar un post al bloc. Bé, l’important és que vàrem finalitzar satisfactòriament els encàrrecs que teniem amb l’editorial Mc Graw-Hill per a la campanya 2014-15.

Enguany hem treballat en l’edició de tres llibres de cicles formatius, amb els seus elements complementaris: Empresa y administración, Recursos humanos y responsabilidad social corporativa i Proceso integral de la actividad comercial. Dels dos primeres, a més, ens hem encarregat de la traducció, adaptació i edició del llibre en llengua catalana.

I mentre escric aquestes línies ja hem engegat la propera campanya amb Mc Graw-Hill. A veure com anirà…

844819255_ud_04-1

 

pdf_7564_b_U3-1