Edicions 62 / Eumo

La integració de l’editorial de la Universitat de Vic (Eumo) al Grup 62 ens ha obert les portes per dur a terme un dels reptes més exigents dels darrers temps per a Esfera: les tasques externes d’edició de vuit llibres (més els seus corresponents quaderns d’activitats) per a un ambiciós projecte d’introduir-se en el mercat del llibre de text per part d’aquesta editorial. Un cop més, hem d’agrair la confiança que ha dipositat en nosaltres la Patrizia Campana (Edicions 62), i també volem subratllar el plaer que ha estat treballar colze amb colze amb les dues responsables del projecte per part d’Eumo, la Montse Ayats i la Gemma Redortra. Gràcies Montse i Gemma!

Hem treballat en la realització d’aquests llibres:

  •  Llengua catalana i literatura per a cicle mitjà 1 (3er curs d’educació primària): llibre de l’alumne i quadern d’activitats.
  • Llengua catalana i literatura per a cicle mitjà 2 (4rt curs d’educació primària): llibre de l’alumne i quadern d’activitats.
  • Castellà per a cicle mitjà 1 (3er curs d’educació primària): llibre de l’alumne i quadern d’activitats.
  • Castellà per a cicle mitjà 2 (4rt curs d’educació primària): llibre de l’alumne i quadern d’activitats.
  • Matemàtiques per a cicle mitjà 1 (3er curs d’educació primària): llibre de l’alumne i quadern d’activitats.
  • Matemàtiques per a cicle mitjà 2 (4rt curs d’educació primària): llibre de l’alumne i quadern d’activitats.
  • Coneixement del medi natural, social i cultural per a cicle mitjà 1 (3er curs d’educació primària): llibre de l’alumne i quadern d’activitats.
  • Coneixement del medi natural, social i cultural per a cicle mitjà 2 (4rt curs d’educació primària): llibre de l’alumne i quadern d’activitats.

Els llibres de l’alumne consten de 224 pàgines, i els quaderns d’activitats de 96, en tots els casos amb un format de 21 x 28 cm.

La nostra feina ha consistit en la preparació d’originals, correcció ortogràfica i d’estil, correcció tipogràfica de galerades, edició gràfica i maquetació. A més, també hem dut a terme l’autoria dels llibres de Coneixement del medi, hem realitzat la cartografia i hem aportat un bon volum de fotografies de l’arxiu d’Esfera.

Llibres per a Edebé

Havia quedat pendent de la campanya de l’any passat, i enguany l’hem dut a terme: es tracta d’una continuació de la nostra col·laboració amb en Ferran Pérez i l’editorial Edebé, per realitzar en aquest cas el llibre de Llengua catalana i literatura de 4t d’ESO. Com en la campanya anterior, s’han realitzat cinc llibres, tres trimestrals per als alumnes, un de Material complementari i un llibre per al professorat de Programació i orientacions didàctiques. En conjunt, una feina intensa que ha inclòs tasques d’autoria, correcció ortotipogràfica, edició, edició gràfica i maquetació.

Val la pena recordar que l’any passat vàrem treballar en l’edició del llibre de Llengua catalana i literatura de 3r d’ESO, un projecte que també es composava de cinc llibres.

Núm. 6 Revista Joia

Ara fa un any vàrem encetar una col·laboració amb l’Associació Joia per fer les tasques d’edició i maquetació de la revista trimestral Joia. Magazine Salut Mental, i acabem de preparar-ne el núm. 6, al qual hem incorporat un bon nombre de modificacions en el disseny de la maqueta. Un número més, doncs, amb força novetats.

La podeu veure aquí

L’Associació Joia és una organització sense afany de lucre que té com a finalitat la rehabilitació i inserció laboral de persones afectades per trastorns de salut mental. La revista que edita Esfera SL és una iniciativa d’aquesta associació, amb la qual ha volgut trascendir el seu entorn professional i fer-se visible en molts altres àmbits de la ciutadania.

La revista s’edita en català i en castellà, i de la producció i la distribució se n’encarrega el Centre Especial de Treball Apunts, que també forma part de l’Associació Joia.

Volem agrair a la Inmaculada Pinar i a l’Enric Arqués, codirectors de l’Associació Joia, que hagin confiat en nosaltres per tirar endavant aquesta iniciativa, i també a la Beatriz Castillo i a la Laura López, que s’encarreguen de la coordinació de tots els continguts i amb qui treballem per tal que la revista surti puntualment cada tres mesos. La correcció dels textos és a càrrec d’en Xavi Cañada, i de la maquetació n’és responsable l’Ester Igea, dos dels nostres col·laboradors.