Cartografia


Un altre àmbit en el que hem treballat molt és el de la realització de mapes. Hem fet atles i cartografia per a publicacions molt diverses, des de grans enciclopèdies fins a revistes de viatges. Això inclou l’elaboració de mapes temàtics, físics, turístics, plànols urbans, etc., tant per a la seva edició en suport paper como digital. Lliurem els mapes en format vectorial i editable, realitzats en Illustrator i aptes per a la seva publicació en àmbits tan diversos como el sector editorial (llibres, revistes…), el sector turístic (fulletatge promocional, plànols urbans, mapes de carreteres…), per a publicitat i presentacions d’empresa o per a qualsevol altra aplicació.

Es tracta, sovint, de feines que requereixen rigor i molta precisió, i un ample coneixement tècnic però també geogràfic; i és en aquest sentit on sempre hem reivindicat la nostra formació com a geògrafs, que ens permet fer una feina acurada en l’aspecte dels continguts.