Difusión

Una de les novetats que ens va aportar l’entrada al 2017 va ser la possibilitat de treballar per a un client nou, l’editorial Difusión, especialitzada en llibres d’ensenyament del castellà com a llengua estrangera. La feina d’Esfera va consistir en l’edició i la maquetació de dos quaderns de la col·lecció Reporteros (per a l’ensenyament del castellà a alumnes de llengua francesa).