Anuari de ciutats

La darrera feina que hem tancat, a febrer de 2018, ha estat força especial. Des de l’empresa barcelonina Idencity, que es dedica a l’assessorament de l’Administració pública en matèria de ciutats intel·ligents (smart city), ens van proposar la feina de correcció, edició i maquetació d’un anuari (com a tal, esperem que tingui continuïtat en els propers anys) titolat Índice de competitividad de las capitales de provincia de España, i que publica l’entitat financera la Caixa. Es tracta d’una publicació d’unes sis-centes pàgines en la què s’analitzen les 52 capitals de provincia d’Espanya a partir de 78 paràmetres agrupats en deu àmbits d’estudi (dinamisme econòmic, connectivitat digital, mercat laboral, internacionalització, sostenibilitat ambiental, sector financer i fiscal…) amb l’objectiu de determinar el nivell de competitivitat de cada ciutat; i tot això acompanyat de nombrosos gràfics i taules que permeten visualitzar miillor el tractament donat a les dades i xifres utilitzades en l’anàlisi.