Actualitzant cartografia

Un cop més —i és una feina que repetim any rera any— hem rebut un encàrrec de Larousse per actualitzar diversos mapes del seu catàleg cartogràfic, que mantenen al dia amb cura i rigor. El món canvia, i a Larousse estan molt pendents de plasmar-ho en els mapes.

estadosunidosnou

francia

Mapes per a un diccionari

Un cop més l’editorial Larousse ha pensat en nosaltres per a l’actualització de la cartografia d’una de les seves obres, en aquest cas el Diccionario total de la lengua española. Ens agrada per què sabem que és una editorial molt exigent, que demana rigor i precisió en la cartografia que publica. Gràcies a Laraousse per confiar en nosaltres.

Com sempre, una petita mostra:2-3-Mapamundi cast